Transit visum (möjliggör en kort stopp-over eller övernattning endast)

Transit visum

TRANSIT VISUM

Transit visum utfärdas för perioder som inte överstiger tre dagar till personer vars nationaliteter kräver visum för inresa i Kenya och som har för avsikt att resa genom Kenya till en annan destination.

Medborgare i länder, klasser och kategorier av personer som behöver detta visum Klicka här;

Krav

 1. Blankett 22 för viserings ansökan skall fyllas i, undertecknas och dateras;
 2. Sökandens ursprungliga pass med en giltighets tid på minst sex månader.
 3. Giltigt pass/rese dokument av sökandena bio data sida och sida som visar giltighet minst sex månader;
 4. Tre (3) aktuella, tydliga och icke-monterade pass storleks fotografier minst 6 månader. Klicka för specifikationer;
 5. Observera:
  • Ingen Earing eller huvudbonader (inga hattar).
  • Håret ska vara borta från ansiktet
  • Inga glasögon
 6. Kopia av vidare biljett/resväg till en tredje destination;
 7. Handläggnings tiden är inom 24 officiella arbets tider från tiden ambassaden mottar ansökan begäran;
 8. Ett kuvert med egen adress med tillräckliga frimärken, internationella kuponger eller klicka här för information om Porto avgifter.
 9. Bearbetnings avgifterna uppgår till 200 kr; Och
 10. Betalningar som ska göras till KENYA EMBASSY STOCKHOLM ACCOUNT

Klicka för check lista för att möjliggöra korrekt inlämning av krav

Observera:
Innehav av visum för Kenya är inte den slutliga myndigheten att komma in i Kenya. Utlänningsmyndigheten i införsel hamnen kan vägra en sådan person tillstånd att komma in om han är övertygad om att en sådan besökare inte kan fullfil invandring krav och att inresa och närvaro av en sådan besökare, i Kenya skulle strida mot nationella intressen även om en sådan person kan inneha en giltig visering för Kenya, förutsatt att en sådan vägran är samtyckt till av direktören för Immigration Services Nairobi, hans suppleanter eller avgiften för invandring vid alla införsel hamnar eller någon annan Senior officer så bemyndigad att ersättare.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram