Östafrikanska viseringar (endast Kenya, Uganda och Rwanda)

Östafrikanska viseringar

Detta är ett gemensamt turist visum som berättigar innehavarna att resa till och inom Republiken Kenya, Republiken Rwanda och Uganda i syfte att turismen. Giltighets tiden för Östafrika turist visum är 90 dagar (90) med flera Entry

Krav

  1. Behandlings avgifter för Östafrika turist visum är SEK 800
  2. Betalningar som ska göras toKENYA EMBASSY STOCKHOLM ACCOUNT
  3. Ett kuvert med egen adress med tillräckliga frimärken, internationella kuponger eller klicka här för information om Porto avgifter.

Klicka för check lista för att möjliggöra korrekt inlämning av krav

Observera:
Innehav av visum för Kenya är inte den slutliga myndigheten att komma in i Kenya. Utlänningsmyndigheten i införsel hamnen kan vägra en sådan person tillstånd att komma in om han är övertygad om att en sådan besökare inte kan fullfil invandring krav och att inresa och närvaro av en sådan besökare, i Kenya skulle strida mot nationella intressen även om en sådan person kan inneha en giltig visering för Kenya, förutsatt att en sådan vägran är samtyckt till av direktören för Immigration Services Nairobi, hans suppleanter eller avgiften för invandring vid alla införsel hamnar eller någon annan Senior officer så bemyndigad att ersättare.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram