Artighet/officiella visum

Artighet/officiellt visum

ARTIGHET/OFFICIELLT VISUM

Artighet/officiella visum utfärdas till personer som innehar officiella eller tjänste pass på officiell plikt och till vanliga pass innehavare som inte har rätt till en diplomatisk visering; men där det anses av direktören för invandring vara önskvärt på grund av internationell artighet.

Krav

Observera:
Innehav av visum för Kenya är inte den slutliga myndigheten att komma in i Kenya. Utlänningsmyndigheten i införsel hamnen kan vägra en sådan person tillstånd att komma in om han är övertygad om att en sådan besökare inte kan fullfil invandring krav och att inresa och närvaro av en sådan besökare, i Kenya skulle strida mot nationella intressen även om en sådan person kan inneha en giltig visering för Kenya, förutsatt att en sådan vägran är samtyckt till av direktören för Immigration Services Nairobi, hans suppleanter eller avgiften för invandring vid alla införsel hamnar eller någon annan Senior officer så bemyndigad att ersättare.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram