Återkallande av Passport

Återkallande av Passport

Kenya regeringen kan när som helst återkalla, upphäva eller återkalla pass eller rese handling som beviljats eller utfärdats till innehavaren, om:-

  1. Innehavaren av ett pass eller rese dokument tillåter en annan person att använda sitt pass eller rese handling.
  2. Innehavaren av ett pass har deporterats eller återvänt till Kenya på bekostnad av regeringen;
  3. Innehavaren ägnar sig åt narkotika handel, penningtvätt, människo handel, terrorist handlingar eller annan olaglig verksamhet.
  4. Det ligger i nationellt intresse eller nationell säkerhet.
  5. Det upptäcks att en kenyansk över 21 års ålder är innehavare av ett pass i ett annat land;
  6. Innehavaren har en väntande arresteringsorder för gripande; Och
  7. Innehavaren är en vanlig brottsling.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram