Migrerande personer

Migrerande personer

Ansökan om registrering som medborgare i Kenya av invandrare intäkter från avsnitt 16 i Kenya medborgarskap och Immigration Act, 2011 som föreskriver att en person som frivilligt migrerat till Kenya före den 12 december, 1963, och har kontinuerligt bosatt i Kenya skall anses ha varit lagligen bosatt och kan, på begäran på ett före skrivet sätt, vara berättigad att registreras som medborgare i Kenya om den personen:-

 1. inte innehar ett pass eller en identitets handling i något annat land,
 2. Har tillräcklig kunskap om Kiswahili eller en lokal dialekt;
 3. Har inte dömts för ett brott och dömts till fängelse för en period av tre år eller längre;
 4. Avser vid registrering som medborgare att fortsätta att stadigvarande vistas i Kenya eller att upprätthålla en nära och fortsatt associering med Kenya; Och
 5. Personen förstår en medborgares rättigheter och skyldigheter.

Kraven inkluderar: –

 1. Ansöknings blankett 14 skall fyllas i på vederbörligt sätt.
 2. Två (2) fotografier av pass storlek;
 3. Edsvuren utsaga av sökanden att han/hon inte innehar ett pass eller en identitets handling i något annat land;
 4. Den sökande måste ha tillräckliga kunskaper om Kiswahili eller en lokal a. dialekt
 5. Intyg om gott uppförande.
 6. Den sökande bör förstå en medborgares rättigheter och skyldigheter.
 7. Bevis samt edsvuren intyg av kontinuerlig bosättning i Kenya sedan 12 december 1963; Och
 8. Kontrol lera att du har de nödvändiga dokumenten/förutsättningarna och att du uppfyller de relevanta kriterierna innan du ansöker.
 9. Arvode om SEK 200 betalas till (Klicka här); Och

Ansvarsfriskrivning

 1. Ofullständiga ansökningar kommer inte att accepteras;
 2. Anmälnings avgiften återbetalas inte; Och
 3. Ansökan måste uppvisas för immigration officer i Nairobi
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram