Medborgarskap

Medborgarskap

Kapitel 3 i Kenya konstitutionen och Kenya medborgarskap och invandring Act, 2011 erkänner medborgarskap rättigheter för en individ i Kenya. Det finns olika sätt på vilka man kan förvärva Kenya medborgarskap på följande sätt:-

 1. Medborgarskap efter födseln;
 2. Återerövra Kenya medborgarskap;
 3. Medborgarskap genom registrering; Och
 4. Medborgarskap genom registrering

Medborgarskap efter födseln

Detta gäller följande:-

 1. En person som är född av en kenyansk förälder oavsett födelse ort blir automatiskt medborgare vid födseln;
 2. Konstitutionen ger automatiskt erkännande av personer som innehar medborgarskap i andra länder som medborgare i Kenya genom födseln så länge de kan bevisa föräldraskap genom uppvisande av bevis, dvs. Kenya nationellt identitets kort eller pass av endera av föräldrarna;
 3. Kenyanska medborgare vid födseln som upphört att vara medborgare i Kenya genom att frivilligt förvärva medborgarskap i andra länder i enlighet med den upphävda konstitutionen kan återfå sitt kenyanska medborgarskap på ansökan på före skrivet sätt (ansöknings blankett kan vara ner laddas från denna webbplats);
 4. En person som åtnjuter dubbelt medborgarskap, men som i kraft av den upphävda konstitutionen 2010 avstått eller förlorat sitt kenyanska medborgarskap vid förverkligandet av åldern av tjugotre (23) år skulle automatiskt anses vara en medborgare vid födseln.

Ansvarsfriskrivning

 1. Ofullständiga ansökningar kommer inte att accepteras;
 2. Erlagd avgift återbetalas inte; Och
 3. Ansökan måste uppvisas för immigration officer i Nairobi
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram