Barn och/adoptiv barn

Barn och/adoptiv barn

Ansökan om registrering som medborgare i Kenya för ett barn vinning från avsnitt 13 (3) i Kenya medborgarskap och invandring Act, 2011 som föreskriver att:-

 1. Ett barn till en medborgare genom registrering som föddes innan föräldern förvärvat medborgarskap kan på ansökan av föräldern eller förmyndaren registreras som en Kenya Citizen på:-
 2. Framställning av handlingar som tilldelar kenyansk medborgarskap till någon av föräldrarna;
 3. Framställning av barnets födelse attest; Och
 4. Bevis på laglig bosättning för barnet i Kenya.
 5. Avsnitt 14 i Kenya medborgarskap och invandring Act, 2011 föreskriver att ett barn som inte är medborgare, men som adopterades av en medborgare, har rätt på ansökan på före skrivet sätt av adoptiv förälder eller förmyndare som ska registreras som medborgare på-
 6. uppvisande av bevis för det kenyanska medborgarskapet i den adoptiv föräldern,
 7. uppvisande av ett giltigt Adoptions intyg utfärdat i en återgående stat eller annan jurisdiktion vars order, dekret erkänns i Kenya; Och
 8. bevis på laglig bosättning för barnet i Kenya.

Kraven inkluderar:-

 1. Ansöknings blankett 11 vederbörligen avslutad.
 2. Två (2) fotografier av pass storlek;
 3. Kopia av det kenyanska passet eller identitets kortet för föräldern.
 4. Kopia av födelse attest eller lokalt Adoptions intyg;
 5. Kopia av sökandens pass;
 6. Kopia av invandring pass eller tillstånd;
 7. Intyg om gott uppförande för barn som är 18 år eller äldre;
 8. Adoptions intyg (gäller adoptiv barn).
 9. Avgift på KES 2 000 betalas till (Klicka här); Och
 10. Kontrol lera att du har de nödvändiga dokumenten/förutsättningarna och att du uppfyller de relevanta kriterierna innan du ansöker.

Ansvarsfriskrivning

 1. Ofullständiga ansökningar kommer inte att accepteras;
 2. Anmälnings avgiften återbetalas inte;
 3. Ansökan måste uppvisas för immigration officer i Nairobi
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram