Ättlingar till statslösa personer och migranter

Ättlingar till statslösa personer och migranter

Ansökan om registrering som medborgare i Kenya av ättlingar till statslösa personer och migranter intäkter från 17 § i Kenya medborgarskap och Immigration Act, 2011 som föreskriver en person som har uppnått en ålder av arton år och vars föräldrar är eller när det gäller avlidna föräldrar var berättigade att registreras som medborgare enligt avsnitten 15 och 16 får, på ansökan på före skrivet sätt registreras som medborgare i Kenya om:-

 1. Det finns tillräckliga bevis för att föräldrarna till den personen hör till den grupp av personer som avses i 15 § och artikel 16 i denna lag.
 2. Personen är född i Kenya och har kontinuerligt bott i Kenya sedan födseln;
 3. personen inte innehar och har aldrig haft ett pass eller identitets handlingar i något annat land;
 4. Personen förstår och talar Kiswahili eller en lokal dialekt;
 5. Har inte dömts för ett brott och dömts till fängelse för en period av tre år eller längre;
 6. Personen avser att vid registrering som medborgare fortsätta att stadigvarande vistas i Kenya eller att upprätthålla ett nära och fortsatt samarbete med Kenya; Och
 7. Personen förstår en medborgares rättigheter och skyldigheter.

Kraven inkluderar:-

 1. Ansöknings blankett vederbörligen ifyllt av ättlingar till statslösa personer och migranter blankett 15;
 2. Två (2) fotografier av pass storlek;
 3. Bevis på att föräldrarna är statslösa eller invandrare;
 4. Kopia av födelse attest som bevis på bosättning i Kenya sedan födseln;
 5. Sökanden bör inte inneha eller ha innehållit ett pass eller en identitets handling i något annat land.
 6. Den sökande måste kunna förstå och tala Kiswahili eller en lokal dialekt;
 7. Intyg om gott uppförande.
 8. En edsvuren utsaga för bevis på oavbruten bosättning i Kenya;
 9. Den sökande bör förstå en medborgares rättigheter och skyldigheter.
 10. Arvode om SEK 200 betalas till (Klicka här); Och
 11. Kontrol lera att du har de nödvändiga dokumenten/förutsättningarna och att du uppfyller de relevanta kriterierna innan du ansöker.

Ansvarsfriskrivning

 1. Ofullständiga ansökningar kommer inte att accepteras;
 2. Anmälnings avgiften återbetalas inte; Och
 3. Ansökan måste uppvisas för immigration officer i Nairobi
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram