Allmänna rikt linjer för Passport

Allmänna rikt linjer för Passport-programmet

 1. Alla sökande måste fylla i blankett 19 på vederbörligt sätt.
 2. Var en kenyansk medborgare;
 3. Måste vara i besittning av ursprungliga födelse attest;
 4. Alla sökande 18 år och äldre måste inneha Kenyas nationella identitets kort;
 5. Sökande under 18 år måste ha en av föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande brev och kopior av passet och det nationella identitets kortet.
 6. Omedelbart efter insamlingen av ett nytt pass, är det viktigt att man läser igenom noterna, bifogar sin signatur och noterar invandring referens nummer (R. Nej).
 7. Alla sökande uppmanas att inte använda tredje part för att följa upp sina ansökningar, men att samråda direkt med ambassaden;
 8. Dessa krav får inte vara uttömmande om det är nödvändigt att mer information kan krävas.
 9. Alla tjänster som inte överensstämmer med ovanstående standarder bör rapporteras till Kenya ambassad kontakter; Och
 10. Betalningar för Passport-ansökningar görs till: KENYA EMBASSY STOCKHOLM ACCOUNT
 11. Utfärdat inom 6-8 veckor
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram