Rese handlingar för nöd situationer

Rese handlingar för nöd situationer

Utrycknings intyg utfärdas endast i nödfall. Detta är ett enkelriktat dokument, utfärdat till en kenyansk som behöver resa till Kenya snarast och har stympat eller förlorat ett pass. Den sökande måste lägga fram sig själv till ambassaden personligen för intervju.

Krav för akuta rese handlingar är följande:-

  1. Fyll i formulär 19 (Klicka på formulär 19);
  2. Ansökan ska lämnas in minst tre (3) officiella dagar för att resa datum;
  3. Två (2) fotografier av pass storlek (se specifikationer);
  4. Kopia av födelse attest;
  5. Kopia av Kenya Passport och nationella identitets kort;
  6. Biljett resplan till Kenya;
  7. Ett ansöknings brev som tydligt anger i sin helhet, orsakerna till nöd situation, din bostads adress, telefonnummer, e-post och post adress;
  8. Behandlings avgift på 200 kr; Och
  9. Avgift som ska betalas (Klicka här).
  10. Ett kuvert med egen adress med tillräckliga frimärken, internationella kuponger eller klicka här för information om Porto avgifter.

Klicka för check lista för att möjliggöra korrekt inlämning av krav

Observera:

Vänligen observera att brådskande handlingar är strängt utfärdade i brådskande fall, och därför skall sökanden vara skyldig att tillhandahålla bevis.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram