Ansökan av en dubbel Citizen för påskrift på icke-kenyansk Passport

Ansökan av en dubbel Citizen för påskrift på icke-kenyansk Passport

Avsnitt 8 (1) i Kenya medborgarskap och invandring förordning 2012 föreskriver att passet i något annat land som innehas av en dubbel medborgare kan, på ansökan av innehavaren, påtecknas för att ange att innehavaren är en medborgare i Kenya.

Vilka är kraven:-

 1. Komplett ansöknings blankett 4
 2. Två (2) fotografier med pass storlek;
 3. Kopia av födelse attest;
 4. Kopia av sökandens kenyanska pass eller förälders kenyanska pass;
 5. Kopia av kenyansk identitets kort;
 6. Kopia av det andra landets pass;
 7. Kopia av det andra landets medborgarskaps certifikat; Och
 8. Kontrol lera att du har önskat dokument/förutsättningar och uppfyller de relevanta kriterierna innan du ansöker
 9. Arvode om SEK 50 betalas till (Klicka här); Och
 10. Ett kuvert med egen adress med tillräckliga frimärken, internationella kuponger eller klicka här för information om Porto avgifter.

Ansvarsfriskrivning

 1. Ofullständiga ansökningar kommer inte att accepteras;
 2. Påteckning avgift återbetalas inte;
 3. Ansökan måste uppvisas för immigration officer i Nairobi; Och
 4. Påskriften är frivillig och sökanden bör kontrol lera om godkännande i deras icke-kenyanska pass är tillåtet.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram