Visa tjänster

Visa tjänster

Viseringskrav 

Pass

  1. Giltiga pass eller andra rese handlingar, inklusive sjö mannens ansvars frihets bok, som är godtagbara för Kenyas regering krävs för alla personer som vill komma in i Kenya;
  2. Pass måste vara giltiga i minst sex (6) månader;
  3. Pass måste ha en ren och en fullständig visum sida för godkännande.

Undantag från viserings tvång

  1. Från och med 1 februari, 2016 barn under 16 år som åtföljer sina föräldrar till Kenya är undantagna från att betala visum avgifter. Sådana barn kräver original pass med en giltighets tid på minst sex månader.
  2. Medborgare i länder, klasser och kategorier av personer som inte kräver kenyansk visum Klicka här;

Observera:
Innehav av visum för Kenya är inte den slutliga myndigheten att komma in i Kenya. Utlänningsmyndigheten i införsel hamnen kan vägra en sådan person tillstånd att komma in om han/hon är övertygad om att en sådan besökare inte kan fullfil invandring krav och att inresa och närvaro av en sådan besökare, i Kenya skulle strida mot nationella intressen även om en sådan person kan inneha en giltig visering för Kenya, förutsatt att en sådan vägran är samtyckt till av direktören för Immigration Services Nairobi, hans suppleanter eller avgiften för invandring vid alla införsel hamnar eller någon annan Senior officer så bemyndigad att ersättare.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram