Om Kenya

Om Kenya

Kenya är en suverän republik med en Mångpartidemokratisk stat. Verk ställande makten innehas av presidenten som väljs genom direkt folkomröstning den andra tisdagen i augusti efter vart femte år till högst två terminer. Den vinnande kandidaten i presidentval måste få mer än hälften av rösterna från 47 län i Kenya. Republiken Kenyas president är Kenya stats chef och regerings chef. Presidenten leder den verk ställande grenen av regeringen i Kenya och är överbefälhavare för Kenya försvars makten.

All suverän makt tillhör folket i Kenya och skall utövas endast i enlighet med konstitutionen. Folket kan utöva sin suveräna makt antingen direkt eller genom sina demokratiskt valda representanter. Suverän makt enligt Kenyas konstitution delegeras till följande statliga organ, som utför sina uppgifter i enlighet med denna konstitution:-

  1. Parlamentet och de lag stiftande församlingar i läns regeringarna;
  2. Den nationella verk ställande och verk ställande strukturer i länet regeringar; Och
  3. Rättsväsende och oberoende domstolar.

Folkets suveräna makt utövas på: –

  1. nationell nivå. Och
  2.  läns nivå.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram