Arbets-och uppehålls tillstånd

Arbets-och uppehålls tillstånd

Arbete/uppehålls tillstånd utfärdas till alla icke-kenyanska som vill delta i arbete i Kenya oavsett om förvärvs arbete eller volontär tjänst. Det arbete/uppehålls tillstånd som utfärdas av institutionen klassificeras från A till M inclusive. De utfärdas under Kenya medborgarskap och invandring Act 2011 av lagar i Kenya. Följande är de olika klasserna av tillstånd och deras respektive krav:

Klass A: utfärdas till personer som avser att bedriva prospektering efter mineraler eller gruv drift.

Klass B: arbets tillstånd som utfärdas till personer som vill investera i jordbruk och djur hållning.

Klass D: detta utfärdas till en person som erbjuds särskild anställning av en särskild arbetsgivare som är behörig att åta sig anställningen.

Klass G: arbets tillstånd som utfärdas till investerare i specifika handels-, affärs-eller konsult företag.

Klass i: arbete/uppehålls tillstånd som utfärdas till en medlem i missionärs sällskap som godkänts av regeringen i Kenya och vars närvaro är fördelaktig för landet.

Klass K: uppehålls tillstånd som utfärdas till personer som har en garanterad inkomst som härrör från källor utanför och åtar sig att inte acceptera betald anställning av något slag.

Klass M: arbets tillstånd utfärdat till konventionella flyktingar.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram