Passport-opphevelse

Opphevelse av Passport

Kenya regjeringen kan til enhver tid trekke tilbake, kansellere eller tilbakekalle passet eller reisedokument gitt eller utstedt til innehaveren, hvor:-

  1. Innehaveren av et pass eller reisedokument tillater en annen person å bruke sitt pass eller reisedokument;
  2. Innehaveren av et pass har blitt deportert eller sendt hjem til Kenya på bekostning av regjeringen;
  3. Innehaveren engasjerer seg i narkotikahandel, hvitvasking av penger, menneskehandel, terrorhandlinger eller annen ulovlig aktivitet;
  4. Det er i nasjonal interesse eller nasjonal sikkerhet;
  5. Det er oppdaget at en kenyanske over 21 år er innehaver av et pass fra et annet land;;
  6. Innehaveren har en ventende arrestordre; Og
  7. Abonnenten er en vanlig kriminell.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram