Migrant personer

Migrant personer

Søknad om registrering som en borger av Kenya av innvandrere provenyet fra § 16 i Kenya Citizenship and Immigration Act, 2011 som gir at en person som frivillig migrert inn i Kenya før den 12 desember, 1963, og har vært kontinuerlig bor i Kenya skal anses å ha vært lovlig bosatt og kan, på søknad på en foreskrevet måte, være berettiget til å bli registrert som en borger av Kenya Hvis denne personen:-

 1. holder ikke et pass eller et identifikasjonsdokument av noe annet land;
 2. Har tilstrekkelig kunnskap om Kiswahili eller en lokal dialekt;
 3. Har ikke blitt dømt for en straffbar handling og dømt til fengsel for en periode på tre år eller lenger;
 4. Hensikt ved registrering som en borger for å fortsette å permanent bor i Kenya eller for å opprettholde en tett og kontinuerlig tilknytning til Kenya; Og
 5. Personen forstår rettighetene og pliktene til en borger.

Kravene inkluderer:-

 1. Søknadsskjema 14 for å være behørig utfylt;
 2. To (2) pass størrelse fotografier;
 3. Sverget erklæring fra søkeren at han/hun ikke har et pass eller et identifikasjonsdokument av noe annet land;
 4. Søkeren må ha tilstrekkelig kunnskap om Kiswahili eller en lokal a. dialekt
 5. Sertifikat for god oppførsel;
 6. Søkeren bør forstå rettighetene og pliktene til en borger;
 7. Bevis så vel som sverget erklæring om kontinuerlig opphold i Kenya siden 12 desember 1963; Og
 8. Kontroller at du har nødvendig dokument/forutsetninger, og at du oppfyller de relevante kriteriene før du søker.
 9. Gebyr på SEK 200 som skal betales til (Klikk her); Og

Ansvarsfraskrivelse

 1. Ufullstendige søknader vil ikke bli akseptert.
 2. Registreringsavgiften kan ikke refunderes. Og
 3. Søknad må presenteres for Utlendingsdirektoratet offiser i Nairobi
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram