Generelle retningslinjer for Passport

Generelle retningslinjer for Passport-programmet

 1. Alle søkere må behørig fullføre form 19;
 2. Vær en kenyanske Citizen;
 3. Må være i besittelse av originale fødselsattest;
 4. Alle søkere 18 år og oppover må være i besittelse av kenyanske nasjonale identitetskort;
 5. Søkere under 18 år må ha en av foreldrenes/Guardians samtykke brev og kopier av passet og det nasjonale identitetskortet;
 6. Umiddelbart etter innsamling av et nytt Passport, er det viktig at man leser gjennom notatene, tilføyer hans/hennes signatur og notater Utlendingsdirektoratet referansenummer (R. Nei).
 7. Alle søkere rådes til ikke å bruke tredjeparter til å følge opp sine søknader, men å konsultere direkte med ambassaden;
 8. Disse kravene kan ikke være uttømmende, om nødvendig, mer informasjon kan være nødvendig;
 9. Enhver tjeneste som ikke samsvarer med de ovennevnte standarder bør rapporteres til Kenya ambassaden kontakter; Og
 10. Betalinger for Passport søknader gjøres til: KENYA EMBASSY STOCKHOLM konto
 11. Utstedt innen 6-8 uker
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram