Etterkommere av tilstandsløs personer og migranter

Etterkommere av tilstandsløs personer og migranter

Søknad om registrering som en borger av Kenya av etterkommere av tilstandsløs personer og innvandrere provenyet fra § 17 i Kenya Citizenship and Immigration Act, 2011 som gir for en person som har oppnådd en alder av atten år og hvis foreldre er eller i tilfelle av avdøde foreldre var kvalifisert til å bli registrert som statsborger i avsnitt 15 og 16 kan, etter søknad på foreskrevet måte være registrert som en borger av Kenya hvis:-

 1. Det er tilstrekkelig bevis på at foreldrene til denne personen faller innenfor klassen av personer nevnt i § 15 og 16 i denne loven;
 2. Personen ble født i Kenya og har vært kontinuerlig bosatt i Kenya siden fødselen;
 3. personen holder ikke og har aldri hatt pass eller identifikasjonspapirer fra andre land;
 4. Personen forstår og snakker Kiswahili eller en lokal dialekt;
 5. Har ikke blitt dømt for en straffbar handling og dømt til fengsel for en periode på tre år eller lenger;
 6. Personen har til hensikt ved registrering som en borger for å fortsette å permanent bor i Kenya eller for å opprettholde en tett og kontinuerlig tilknytning til Kenya; Og
 7. Personen forstår rettighetene og pliktene til en borger.

Kravene inkluderer:-

 1. Søknadsskjema behørig utfylt av etterkommere av tilstandsløs personer og innvandrere form 15;
 2. To (2) pass størrelse fotografier;
 3. Bevis på at foreldrene er tilstandsløse eller innvandrere;
 4. Kopi av fødselsattest som bevis på bosted i Kenya siden fødselen;
 5. Søkeren bør ikke holde eller ha hatt et pass eller et identifikasjonsdokument av noe annet land;
 6. Søkeren må kunne forstå og snakke Kiswahili eller en lokal dialekt;
 7. Sertifikat for god oppførsel;
 8. En sverget erklæring for bevis på den kontinuerlige bosted i Kenya;
 9. Søkeren bør forstå rettighetene og pliktene til en borger;
 10. Gebyr på SEK 200 betales til (Klikk her); Og
 11. Kontroller at du har nødvendig dokument/forutsetninger, og at du oppfyller de relevante kriteriene før du søker.

Ansvarsfraskrivelse

 1. Ufullstendige søknader vil ikke bli akseptert.
 2. Registreringsavgiften kan ikke refunderes. Og
 3. Søknad må presenteres for Utlendingsdirektoratet offiser i Nairobi
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram