Barn og/Adopted barn

Barn og/Adopted barn

Søknad om registrering som en borger av Kenya for et barn provenyet fra § 13 (3) i Kenya Citizenship and Immigration Act, 2011 som gir at:-

 1. Et barn av en borger ved registrering som ble født før foreldrene ervervet statsborgerskap kan på søknad av foreldre eller verge være registrert som Kenya Citizen upon:-
 2. Produksjon av dokumenter overdragelse kenyanske Citizenship til noen av foreldrene;
 3. Produksjon av barnets fødselsattest; Og
 4. Bevis for lovlig opphold av barnet i Kenya.
 5. § 14 i Kenya Citizenship and Immigration Act, 2011 gir at et barn som ikke er en borger, men er vedtatt av en borger, er berettiget til anvendelse på foreskrevet måte av vedta forelder eller verge å være registrert som statsborger på-
 6. produksjon av bevis for det kenyanske statsborgerskap i vedta forelder;
 7. produksjonen av et gyldig adopsjon sertifikat utstedt i en stempel-stat eller annen jurisdiksjon hvis ordre, forordninger er anerkjent i Kenya; Og
 8. bevis for lovlig opphold av barnet i Kenya.

Kravene inkluderer:-

 1. Søknadsskjema 11 behørig fullført;
 2. To (2) pass størrelse fotografier;
 3. Kopi av kenyanske pass eller identitetskort av den overordnede;
 4. Kopi av fødselsattest eller lokal adopsjon sertifikat;
 5. Kopi av søkerens pass;
 6. Kopi av innvandring pass eller tillatelse;
 7. Sertifikat for god oppførsel for barn 18 år og oppover;
 8. Adopsjon sertifikat (gjelder for adopterte barn);
 9. Gebyr på KES 2 000 som skal betales til (Klikk her); Og
 10. Kontroller at du har nødvendig dokument/forutsetninger, og at du oppfyller de relevante kriteriene før du søker.

Ansvarsfraskrivelse

 1. Ufullstendige søknader vil ikke bli akseptert.
 2. Registreringsavgiften kan ikke refunderes.
 3. Søknad må presenteres for Utlendingsdirektoratet offiser i Nairobi
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram