Søknad av en dobbel borger for anbefaling om ikke-kenyanske Passport

Søknad av en dobbel borger for anbefaling om ikke-kenyanske Passport

§ 8 (1) i Kenya Citizenship and Immigration Regulation 2012 gir at passet til et annet land som er holdt av en dobbel statsborger kan, etter søknad av innehaveren, bli godkjent for å indikere at innehaveren er en borger av Kenya.

Hva er kravene:-

 1. Fullstendig søknadsskjema 4
 2. To (2) pass størrelse fotografier;
 3. Kopi av fødselsattest;
 4. Kopi av søkerens kenyanske pass eller foreldrenes kenyanske pass;
 5. Kopi av kenyanske identitetskort;
 6. Kopi av det andre landets pass;
 7. Kopi av det andre landets statsborgerskap sertifikat; Og
 8. Kontroller at du har nødvendig dokument/forutsetninger, og at du oppfyller de relevante kriteriene før du søker
 9. Gebyr på SEK 50 som skal betales til (Klikk her); Og
 10. En selv-adresse konvolutt med tilstrekkelig frimerker, internasjonale kuponger eller klikk her for informasjon om post kostnader.

Ansvarsfraskrivelse

 1. Ufullstendige søknader vil ikke bli akseptert.
 2. Godkjennings gebyret kan ikke refunderes.
 3. Søknad må presenteres for Utlendingsdirektoratet offiser i Nairobi; Og
 4. Anbefaling er frivillig, og søkeren bør undersøke om det er tillatt med godkjenning i ikke-kenyanske pass.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram