East African Visa (Kenya, Uganda og Rwanda)

Øst-afrikanske visum

Dette er en felles turistvisum som berettiger å reise til og i Republikken Kenya, Republikken Rwanda og Republikken Uganda med henblikk på turisme. Gyldigheten periode av Øst-Afrika Tourist Visa er 90 dager (90) med flere Entry

Krav

  1. Behandlingsgebyr for Øst-Afrika turistvisum er SEK 800
  2. Betalinger skal gjøres toKENYA ambassade STOCKHOLM konto
  3. En selv-adresse konvolutt med tilstrekkelig frimerker, internasjonale kuponger eller klikk her for informasjon om post kostnader.

Klikk for sjekkliste for å muliggjøre nøyaktig innsending av krav

Merk:
Besittelse av visum for Kenya er ikke den endelige autoritet til å angi Kenya. Utlendingsdirektoratet Officer ved inngangen kan nekte en slik person tillatelse til å gå inn hvis han er fornøyd med at en slik besøkende ikke er i stand til å fullfil Utlendingsdirektoratet krav og at oppføring og tilstedeværelse av en slik besøkende, i Kenya ville være i strid med nasjonale interesser selv om en slik person kan være i besittelse av et gyldig visum for Kenya, forutsatt at alle slike avslag er samtykket til av direktør for Immigration Services Nairobi, hans Vararepresentanter eller ansvaret for innvandring på alle havner i oppføring eller andre senior Officer så autorisert til å vikariere.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram