Generelt info

Om Kenya

Kenya er en suveren republikk med en multi-parti demokratisk stat. Den utøvende makt innehas av presidenten som er valgt av direkte populære stemme på en andre tirsdag i august etter hvert 5 år til maksimalt to vilkår. Den vinnende kandidaten i presidentvalget må få mer enn halvparten av stemmene fra 47 fylker i Kenya. Presidenten i Republikken Kenya er leder av staten og leder av regjeringen i Kenya. Presidenten leder den utøvende grenen av regjeringen i Kenya og er Commander-in-Chief av Kenya Defence Forces.

All suveren makt tilhører folket i Kenya og skal utøves bare i samsvar med Grunnloven. Folket kan utøve sin suverene makt enten direkte eller gjennom sine demokratisk valgte representanter. Suveren makt under Kenya ' s Constitution er delegert til følgende statlige organer, som utfører sine funksjoner i samsvar med denne grunnloven:-

  1. Parlamentet og den lovgivende forsamlinger i fylket regjeringer;
  2. National Executive og Executive strukturer i fylket regjeringer; Og
  3. Rettsvesenet og selvstendige domstoler.

Den suverene makten til folket utøves på:-

  1. nasjonalt nivå; Og
  2.  fylkesnivå.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram