Our Mandate

Ambassaden kjerne funksjon er å fremme, prosjekt og beskytte Kenya image og interesser i Norden, særlig mot å oppnå nasjonens utvikling agenda, Kenya visjon 2030 og agenda 2030 på bærekraftig utvikling mål. For å lykkes i dette forfølger ambassaden sitt mandat ved å engasjere relevante interessenter og partnere gjennom innovativ diplomati.

Les mer

Main Services

EAC Business & Investment Forum 2019

Sweco, Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm, Stockholms län, Sverige

00Days00Hours00Min00Sec

Useful Links

Kenya er den største og mest avanserte økonomien i øst-og Sentral-Afrika; med sterke vekstutsikter støttet av en ny, Urban middelklasse og en økende appetitt på høy verdi varer og tjenester. Kenya er å gjøre arbe
idet med å senke kostnadene ved å gjøre forretninger ved å gjennomføre omfattende Business regulatoriske reformer ment å vesentlig redusere antall lisensiering krav og for å gjøre lisensiering regimer mer transparent og fokusert på legitime regulatoriske formål. Skatteincentive
r er hovedsakelig på plass for å fremme investeringer eller eksport.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram