Arbeid/oppholdstillatelse

Arbeid/oppholdstillatelse

Arbeid/oppholdstillatelse utstedes til ikke-kenyanske som ønsker å engasjere seg i sysselsettingen i Kenya enten i lønnet sysselsetting eller frivillig service. Arbeidet/oppholdstillatelse utstedt av instituttet er klassifisert fra A til M inkluderende. De er utstedt under Kenya Citizenship and Immigration Act 2011 of Laws of Kenya. Følgende er de ulike klasser av tillatelser og deres respektive krav:

Klasse A: utstedt til personer som har til hensikt å engasjere seg i prospektering av mineraler eller gruvedrift.

Klasse B: arbeidstillatelse utstedt til personer som ønsker å investere i landbruk og husdyrhold.

Klasse D: Dette utstedes til en person som tilbys spesifikk ansettelse av en bestemt arbeidsgiver som er kvalifisert til å påta seg dette arbeidet.

Klasse G: arbeidstillatelse utstedt til investorer i spesifikke handel, næringsliv eller rådgivning.

Klasse i: arbeid/oppholdstillatelse utstedt til et medlem av misjonær samfunnet godkjent av regjeringen i Kenya og hvis tilstedeværelse er gunstig for landet.

Klasse K: oppholdstillatelse utstedt til personer som har en forsikret inntekt avledet fra kilder utenfor og forplikter seg til ikke å akseptere betalt ansettelse av noe slag.

Klasse M: arbeidstillatelse utstedt til konvensjonelle flyktninger.

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram