Palvelun peruskirja

Palvelun peruskirja

PALVELUN PERUSKIRJAN TARKOITUS

Tämän palvelun peruskirjan tarkoituksena on tiedottaa sidos ryhmille tarjotamaamme palvelusta, palvelu standardeista ja muutoksen haku mekanismeista, jos palvelumme eivät vastaa odotuksia. Tämä palvelu peruskirja myös korostaa keskeisiä toimintoja, arvoja ja sitoutumistamme jatkuvasti parantamaan laatua palveluitamme ja palvelujen tarjonta asiakkaillemme.

Toimeksianto

Ilmaisemaan ja toteuttamaan Kenian ulkopolitiikkaa kuningas kuntia Ruotsin, Norjan, Tanskan ja tasa valtojen Suomen ja Islannin.

Visio

Diplomaattisen operaation malli, jolla parannetaan keskinäisiä kehitys mahdollisuuksia ja kestäviä kumppanuuksia.

Tehtävä

Edistää Kenian ja hänen kansalaistensa etuja Pohjois maissa innovatiivisen diplomatian avulla.

KESKEISET TOIMINNOT

Seuraavat ovat keskeisiä toimintoja:-

 1. Edistetään Kenian ulkopolitiikkaa;
 2. Kenian edustaminen akkreditointi maissa;
 3. Kenian kansallisten etujen edistäminen ja suojeleminen;
 4. Edistämään ja kehittämään edelleen sotilas-ja turvallisuusyhteistyötä;
 5. Vahvistaminen, aloittaa ja helpottaa kahdenvälistä yhteistyötä ja kumppanuutta Kenian ja maiden akkreditoinnin aloilla talous tieteen, politiikan, koulutuksen, kehityksen ja deffence;
 6. Kenian edistäminen kauppa-, investointi-ja matkailu kohteena;
 7. Tiedon siirron edistäminen ja Help ottaminen Nordics Keniasta;
 8. Artikuloi yhteiset kannat EAC, COMESA, IGAD ja Afrikkalainen unionin politiikkaa;
 9. Strateginen sitoutuminen ja suojelu Kenian diaspora; Ja
 10. Konsuli palvelujen tarjoaminen.

Perusarvoja

Meidän velvollisuutemme täyttämisestä ohjaavat arvot ovat seuraavat:

Asiakas kohdistus

Kohtelemme asiakkaitamme kohteliaasti, kunnioittavasti ja ripeästi.

Isänmaallisuus

Henkilöstömme on lojaalisuus ja puolustaa uskollisuuttaan Kenian tasa vallalle kaikkina aikoina.

Joukkue henki

Aiomme edistää tiimi työtä palvelun toimittamisen tehostamiseksi. Ministeriö on edelleen teroittaa tunnetta yhteinen ja kollektiivinen vastuu täytäntöönpanosta sen toimeksiannon.

Ammattitaito

Henkilöstön jäsenten on käytettävä työssään korkeaa ammatillista pätevyyttä ja luottamuksellisuutta.

Rehellisyys ja rehellisyys

Me omaksumme avoimuuden ja vastuullisuuden kaikissa ministeriön operaatioissa.

Tasapuolisuus ja oikeuden mukaisuus.

Me edistämme oikeuden mukaisuutta, puolueettomuutta ja monimuotoisuutta kaikessa kanssakäymisessamme.

Luovuus ja innovointi

Hyväksymme eteenpäin ajattelua ja kykyä integroida uusia kykyjä ja ideoita sopivia ratkaisuja meidän palvelu tarjonta.

ASIAKKAITAMME JA SIDOS RYHMIÄMME

Asiakkaitamme ovat:

 1. Kenian tasa vallan ministeriöt, osastot ja virastot;
 2. Kenian diplomaatti edustustot;
 3. Läänin hallitukset Kenia;
 4. Toimeenpanovallan, lakiasäätävän ja oikeudellisen aseiden Kenian hallitukset;
 5. Kenian julkinen myös ulkomaan kansalaisia;
 6. Kenyans asuvat ja matkustavat ulkomailla;
 7. Toimittajat ja kauppiaat;
 8. Valtiosta riippumattomat toimijat (hallitustenväliset järjestöt, valtiosta riippumattomat järjestöt, yhteisöpohjaiset järjestöt ja Keniassa kiinnostuneena olevat ulkomaiset järjestöt);
 9. Nordics-akkreditoidut ulkomaiset edustustot;
 10. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset;
 11. Yhdistyneet kansa kunnat ja kansainväliset järjestöt;
 12. Kehitys kumppanit;
 13. Yksityinen sektori ja kansalais yhteiskunta;
 14. Suurelle yleisölle; Ja
 15. Tuotteidemme ja palvelujemme kuluttajat.

Palvelumme

Tarjoamme seuraavat palvelut:

Kenian kansalaisille

 1. Helpottaa rekisteröintiä Kenyans maissa akkreditoinnin;
 2. Ohjeet kaksoiskansalaisuuden, miten hakea uutta Kenian passi ja/tai korvaaminen;
 3. Päivitetty hallituksen politiikkaa koskevat diaspora;
 4. Tietoa kauppa-ja investointi mahdollisuuksista;
 5. Kauppa operaatioiden Help ottaminen;
 6. Neuvonta Palvelut sellaisilla aloilla kuin koulutus, työllisyys, liiketoiminta mahdollisuudet ja matkustaminen;
 7. Oikeudellisten asia kirjojen todentaminen;
 8. Tietoa Kenian ulkopolitiikasta;
 9. Konsulaatin palvelujen tarjoaminen Pohjois maiden asuviin ja matkustaville Kenialaisille; Ja
 10. Hoito diaspora suhteet;

Ulkoasiainministeriölle muut ministeriöt ja osastot:

 1. Ensisijainen raja pinta ja koordinointi Nordics;
 2. Helpotetaan ja osallistumista tapahtumiin kaupan, investointien, matkailun ja kulttuurin edistämiseksi Pohjois maissa;
 3. Määräaikaiskertomukset;
 4. Virallisten edustustojen avustamisen Help ottaminen Keniasta akkreditointi maihin;
 5. Keniassa akkreditoinnin maiden valtuus kunnan avustamisen edistäminen;
 6. Operaation henkilöstön hyvinvointi;
 7. Avoimet ja vastuullisia rahoitus toimia; Ja
 8. Koordinoi Kenian instituutioiden ja niiden kollegojen virallisia kahdenvälisiä tapaamisia akkreditointi maissa.

AKKREDITOINTI MAIHIN:

 1. Tietoa kauppa-ja investointi mahdollisuuksista Keniassa;
 2. Tiedottaminen Kenian kehityksestä
 3. Tiedottaminen tapahtumista Kenian kuten hallituksen politiikat, koulutus, matkailu, kulttuuri jne.;
 4. Edistetään ystävällisiä ja sydämelliset kahdenväliset suhteet;
 5. Artikuloitu Kenian ulkopolitiikka; Ja
 6. Viisumien myöntäminen.

PALVELUMME STANDARDIT

Pyrimme:

 1. Tunnista itseämme, kun puhumme asiakkaille;
 2. Tarjota nopeita palveluja asiakkaillemme;
 3. Varmista, että verkkosivustomme päivitetään nopeasti ja käyttäjäystävällinen;
 4. Varmista esitteet ja muut viestintä materiaalit ovat saatavilla sivustolla ja suurlähetystön vastaanotossa;
 5. Käsittele kaikkia asiakkaita kunnioittavasti ja kohteliaasti, säilyttäen luottamuksellisuuden tarvittaessa;
 6. Ole kohtelias ja avulias vuoro vaikutuksessa; 7
 7. Vastaa ja/tai tunnusta virallista viestintää kirjeiden, faksien ja sähkö postien kautta kahden (2) työpäivän kuluessa
 8. Toimi huolella, ahkerasti, rehellisesti ja rehellisesti, kun valmistaudumme vastaamaan ja käsittelemään asioita;
 9. Katso tiedustelut, ettemme voi vastata asianmukaiseen viran omaiseen;
 10. Ilmoita asiakkaille viipymättä, kun vaaditut palvelut eivät kuulu toimeksiantomme piiriin;
 11. Anna tarkkoja ja ajankohtaisista tiedoista nopeita tietoja.
 12. Käsittele asiakkaan tiedustelut ja valitukset nopeasti ja tehokkaasti;
 13. Vastaa ja palauta puhelut nopeasti;
 14. Osallistu vierailijoille nopeasti saapuessaan ja mahdollisuuksien mukaan helpottaa tapaamisia;
 15. Paitsi väistämättömät olosuhteet ilmoittavat sinulle kansallisista juhlallisuuksiin vähintään kaksi viikkoa etukäteen;
 16. Tehdä nopeasti maksu tavaroiden, palvelujen ja teosten suoritettu operaation mukaisesti Kenian julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, menettelyjä ja määräyksiä ja myös sovellettavien diplomaattisten yleissopimusten mukainen;
 17. Kunnioita ja noudata Kenian hallituksen määräämiä laatu standardeja, määräyksiä tai etiketti sääntöjä ja periaatteita; Ja
 18. Noudattaa määrä aikoja sovittu tai asettaa ulkoministeriön Kenian asia kirjojen ja/tai tietojen toimittamista.

PALVELUN PARANTAMINEN

Pyrkii:

 1. Varmistamme palveluidemme laadun parantamalla jatkuvasti uusia innovaatioita ja standardeja sekä asiakkaan tarpeita, ehdotuksia ja palautetta.
 2. Parannetaan edelleen palvelujen laadun seuranta menettelyjä ja raportoidaan tuloksista. Ja
 3. Suorittaa satunnaisia tutkimuksia koskien palveluitamme.

SITOUTUMISEMME ASIAKKAISIIN

Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita palveluja kaikille asiakkaillemme seuraavasti:

 1. Ystävällisen työympäristön tarjoaminen;
 2. Vaalittava molemminpuolista kunnioitusta, ammatti taitoa ja eheyttä;
 3. Tarjota tehokkaita ja tehokkaita palveluja;
 4. Ennakoi velvollisuuksiaan ja vastuitamme;
 5. Antaa ajantasaisia ja asiaankuuluvia tietoja ja/tai asia kirjoja tarvittaessa;
 6. Käsittele sekä tietoja että asiakkaitamme luottamuksellisesti;
 7. Kohtelemme asiakkaitamme kunnioittavasti ja kohteliaasti;
 8. Ylläpidä avoimen oven politiikkaa kaikki tarvitsevat palveluitamme;
 9. Päivittää tapoja, joilla voimme tarjota palveluitamme, jotka ovat linjassa teknologian lisääntyvän parantamisen ja asiakkaidemme muuttuvien tarpeiden kanssa;
 10. Kehitetään virtaviivaisempi järjestelmä tiedustelut ja palautetta palveluistamme.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Asiakkaina, jotta voit varmistaa, että saat laadukasta palvelua, sinun odotetaan täyttävän seuraavat velvollisuudet:

 1. Tutustu asiaankuuluvaan menettelyyn, ohjeistamaan ja vaatimuksiin;
 2. Tunnista itsesi, kun olet vuoro vaikutuksessa kanssamme ja antaa tarkkoja kontakteja, käynti osoite ja Sähkö posti tiedot;
 3. Antaa tarkkoja, ajantasaisia tietoja ja asia kirjoja nopean toiminnan edistämiseksi;
 4. Ylläpitää ammatti taitoa ja rehellisyyttä vuoro vaikutuksessa kanssamme;
 5. Kohtele henkilöstöämme kohteliaasti ja kunnioittavasti;
 6. Anna palautetta, näkemyksiä ja kommentteja, joiden avulla voimme seurata ja parantaa palvelujemme relevanssia ja laatua;
 7. Tarkkaile ja kunnioita menettelyitä, sääntöjä ja määräyksiä; ja
 8. Kunnioita Kenian kulttuuria ja arvoja;

SITOUMUKSET SISÄISILLE ASIAKKAILLE

Pyrimme toimi henkilöinä toisiinsa:-

 1. Ylläpitää tiimi työtä ja kollektiivista vastuuta
 2. Palkata ja säilyttää henkilöstön korkea kaliiperi edistää laadukasta diplomaattista palvelua
 3. Hyödynnä tasavertaiset koulutus mahdollisuudet sisäisille asiakkaillemme
 4. Helpottamaan urakehitystä sisäisten asiakkaiden sisällä
 5. Vastaa nopeasti ja positiivisesti henkilöstön tarpeisiin
 6. Tarjoa suotuisa työympäristö
 7. Kohteliaisuus ja kunnioitus
 8. Oikeuden mukaisuus, tasa vertaisuus ja suku puoli jakauma
 9. Rehellisyys, avoimuus ja vastuullisuus; Ja
 10. Perhe arvojen kunnioittaminen

Palaute mekanismi pyrkii:

Uskomme, että jokaisella asiakkaalla on oikeus nopeampaan, huomaavaan ja tehokkaaseen palveluun. Missiomme on tyytyväinen valituksiin, kommentteihin ja ehdotuksiin, jotka liittyvät toimintojemme, palveluidemme ja velvollisuuksiensa suoritukseen tässä palvelu peruskirjassa kuvatulla tavalla. Aina kun mahdollista, nämä valitukset olisi tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:-
Suurlähettiläs,
Kenian suurlähetystö,
Box 7694, 103 95 Tukholma, Ruotsi
Sähkö posti: info@kenyaembassys.se

YHTEYDEN OTTO MEIHIN

Osoite:

Kenian suurlähetystö Tukholma
Birger Jarlsgatan 37, 2FL.
Tukholma-Ruotsi

Puhelin: + 46 (0) 8 218300/04/09
Tele Faksi: + 46 (0) 8 209261
Sähkö posti: info@kenyaembassy.se
Verkkosivusto: www.kenyaembassystockholm.com

Meillä on saatavilla:

Mission on avoinna 9:00 ja 16:00 tuntia, maanantaista perjantaihin-lounas tauko yhden tunnin välillä 13:00-14:00 tuntia. Kuitenkin talvi kaudella, Mission on avoinna 9:00-16:00 tuntia. Mission on suljettu Kenian ja Ruotsin juhla pyhinä. Täydellinen luettelo näistä vapaapäiviä on esitetty tässä alla:-

PäivämääräHolidayMaa
1. tammi kuutaUudenvuodenpäiväKenia & Ruotsi
6. tammi kuutaLoppiainenRuotsi
Ei korjattuPitkäperjantaiKenia & Ruotsi
Ei korjattuPääsiäinen maanantaiKenia & Ruotsi
1. toukokuutaTyöpäiväKenia & Ruotsi
Ei korjattuHela torstaiRuotsi
Ei korjattuWhitsundayRuotsi
1. kesä kuutaMadaraka-päiväKenia
6. kesä kuutaKansallispäiväRuotsi
Ei korjattuJuhannus päiväRuotsi
20. loka kuutaMashujaa (Heroes ') päiväKenia
Ei korjattuPyhäinpäiväRuotsi
Ei korjattuIDD-ul-FitrKenia
12. joulu kuutaJamhuri (itsenäisyys päivä)Kenia
24. joulu kuutaJouluaattoRuotsi
25. joulu kuutaJoulu päiväKenia & Ruotsi
26. joulu kuutaTapaninpäiväKenia & Ruotsi
31. joulu kuutaUusi vuosi EveKenia & Ruotsi

* Kun Kenian julkinen loma osuu sunnuntaina, seuraava maanantai on havaittu virallista lomaa.

KOPIO PALVELUN PERUSKIRJASTA

Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram