Kansalaisuus kautta laillinen asuinpaikka

Kansalaisuus kautta laillinen asuinpaikka

Hakemus rekisteröintiä kansalaisena Kenian laillinen asukkaat etenee § 13 (1) Kenian kansalaisuus ja maahanmuutto Act, 2011, jossa säädetään, että henkilö, joka on saavuttanut iän enemmistön ja kapasiteettia, joka on laillisesti asunut Keniassa yhtäjaksoisesti vähintään seitsemän (7) vuotta voidaan hakemuksesta rekisteröidä kansalaiseksi, jos kyseinen henkilö: —

 1. On vakinaisesti asunut Keniassa seitsemän vuoden ajan, välittömästi ennen hakemuksen päivä määrää;
 2. On asunut alaisuudessa voimassa oleva lupa tai on vapautettu hallituksen sihteeri, mukaisesti 34 (3) (h) ja joka ei saa nauttia erioikeuksista ja vapa uksista nojalla erioikeuksista ja vapa uksista Act (Cap. 179);
 3. On asunut Keniassa koko kahdentoista kuukauden ajan välittömästi ennen hakemuksen päivää;
 4. on riittävät tiedot Keniasta ja kansalaisten velvollisuuksista ja oikeuksista, sellaisina kuin ne sisältyvät tähän säädökseen;
 5. Pystyy ymmärtämään ja puhumaan Kiswahili tai paikallinen murre;
 6. Ymmärtää alajaksossa (1) olevan hakemuksen luonteen;
 7. Ei ole tuomittu rikoksesta ja tuomittu vankeuteen kolmen vuoden tai pidempään;
 8. Täyttää kabinetti sihteeri, että hän aikoo oleskella Keniassa rekisteröinnin jälkeen;
 9. On määritetty objektiivisen kriteerin avulla ja perusteltava kirjallisesti, että hän on tehnyt tai kykenee vaikuttamaan merkittävällä panoksellansa Keniassa kansallisen kehityksen edistymiseen tai etenemiseen. Ja
 10. Ei ole tuomittu konkurssiin.

Vaatimukset ovat:-

 1. Hakemus lomake 10 asianmukaisesti täytetty;
 2. Hakija täyttää kysely lomakkeen (Klikkaa tästä);
 3. Oleskelua koskeva julistus (lomake N)
 4. Kaksi (2) passi koko valo kuvat;
 5. Jäljennös kansallisesta passista;
 6. Todistus hyvästä käyttäytymisestä;
 7. Jäljennös viimeksi kuluneiden seitsemän (7) vuoden aikana pidetyllä luvalla;
 8. Hakijan PIN-tunnus;
 9. Vihkitodistus, jos sellainen on;
 10. Uskollisuutta koskeva vala;
 11. Todiste siitä, että hakijaa ei ole tuomittu konkurssiin (henkilökohtainen tiliote);
 12. Todiste panoksesta, joka on tehty edistymiseen tai etenemiseen millä tahansa kansallisen kehityksen alueella Keniassa tai valmiudet tehdä niin;
 13. Pystyä ymmärtämään ja puhumaan Kiswahili tai paikallinen murre;
 14. On riittävät tiedot Kenian ja velvollisuuksia ja oikeuksia kansalaisten sellaisena kuin se sisältyy Kenian kansalaisuus ja maahanmuutto Act; Ja
 15. Ymmärrä hakemuksen luonne;

Huom:–(viimeiset 3 vaatimusta on osoitettu ennen kansalaisuutta käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa)

 1. 2 000 SEK maksu maksetaan; Ja
 2. Varmista, että sinulla on tarvittavat asia kirjat/ennakko edellytykset ja olet täyttävät asiaankuuluvat kriteerit ennen kuin haet.

Vastuuvapauslauseke

 1. Puutteellisia hakemuksia ei hyväksytä;
 2. Rekisteröinti maksua ei palauteta; Ja
 3. Hakemus on esitettävä maahanmuuttoviranomaisille Nairobissa
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram