Generelle oplysninger

Om Kenya

Kenya er en suveræn Republik med en flerparti demokratisk stat. Den udøvende magt er i besiddelse af præsidenten, der er valgt ved direkte folkeafstemning på en anden tirsdag i august efter hvert 5 år til højst to vilkår. Den vindende kandidat i præsidentvalget skal få mere end halvdelen af stemmerne fra 47 amter i Kenya. Præsidenten for Republikken Kenya er statsoverhoved og regeringschef i Kenya. Præsidenten leder regeringen i Kenyas regering og er øverstkommanderende for de kenyanske forsvarsstyrker.

Al suveræn magt tilhører det kenyanske folk og skal kun udøves i overensstemmelse med forfatningen. Folket kan udøve deres suveræne magt enten direkte eller gennem deres demokratisk valgte repræsentanter. Suveræne beføjelser under Kenyas forfatning er uddelegeret til følgende statslige organer, der udfører deres funktioner i overensstemmelse med denne forfatning:-

  1. Parlamentet og de lovgivende forsamlinger i Amts regeringerne;
  2. Det nationale udøvende organ og forvaltningsstrukturerne i Amts regeringerne; Og
  3. Domstolene og de uafhængige domstole.

Folks suveræne magt udøves på:-

  1. nationalt plan; Og
  2.  amtsniveau.
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram